Sıkça Sorulan Sorular

1- Konutum için yangın ve deprem sigortası satın almak istiyorum. Evimi emlak değeri üzerinden mi sigortalamalıyım?

Konutunuzun emlak değeri, arsa değeri ve yapının değeri olmak üzere iki ana unsurdan oluşur. Oysa bina teminatı için sigorta bedeli hesaplanırken sadece yapının değeri dikkate alınır. Evinizin (bina teminatı) sigorta bedelinin hesabında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan ve söz konusu Bakanlığın Internet adresinde de ilan edilen çeşitli yapı türleri için metrekare birim maliyetlerine ilişkin veriler yol göstericidir. Bu veri içerisinde kendi koşullarınıza en uygun olan yapı tarzı karşılığında verilen rakamın evinizin brüt metrekaresi ile çarpılması durumunda elde edilen sonuç, sigorta bedelinizin ortalama hangi değere sahip olması gerektiği konusunda sizlere bilgi verecektir.

2- Sigorta şirketi eksper raporunda belirtilen rakamdan daha düşük tazminat ödemek istiyor? Bunu yapabilir mi?
3- Akşam evimin önünde park halinde duran arabama birisi vurup kaçmış. Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabına başvuru yapabilir miyim?
4- Bir sigorta şirketi hakkında şikayetim var. Nereye bildirmeliyim?
5- Eğer bir sigorta şirketi hakkında Hazine Müsteşarlığına şikayette bulunursam, dilekçem hakkında ne gibi işlemler yapılır?
6- Sigortalıyım. Hasarım oldu. Eksperin bana karşı tavırlarından rahatsızlık duydum. Nereye şikayet edebilirim?
7- Sigorta Şirketinin ödemek istediği tazminat tutarı gerçek hasarımı karşılamıyor? Üstelik şirket onun tarafından ödenen tazminatı kabul ettiğime ilişkin bir belge imzalatmak istiyor. Ne yapmalıyım?
8- Geçen ay birisinin arabasına çarptım. Karşı taraf, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortam olmasına rağmen ortaya çıkan hasarı benden talep ediyor. Neden sigorta şirketime gitmiyorlar?
9- Geçen yıl yapmış olduğum kaza neticesinde karşı tarafın hasarının Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortamdan (Trafik Sigortası) ödenmediğini yeni öğreniyorum. Üstelik hasar tutarına bir de geçen süre için faiz işletilmiş. Ne yapabilirim?
10- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortam (Trafik Sigortası) kendi arabama gelen hasarı karşılar mı?
11- Kredi almak istediğim banka X Sigorta Şirketi A.Ş.’ye sigorta yaptırmam için beni zorluyor. Ustelik, Bankanın istediği sigortayı çoktan başka bir sigorta şirketinden temin etmiştim. Bankanın buna hakkı var mı?
12- Biraz alkolluyken kaza yaptım. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortam (Trafik Sigortası) zarar verdiğim kişiye gerekli ödemeyi yaptıkdan sonra bu tazminatı benden talep etti? Hasarı yine ben ödeyeceksem neden sigorta yaptırıyorum?
13- Evimi sigortalatmak istiyorum ve her sigorta şirketi birbirinden farklı fiyat veriyor. Bunun sebebi nedir?
14- Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabına (eski adıyla Garanti Fonuna) kimler başvurabilir?
15- Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabına hangi belgeler ile başvuru yapmalıyım?
16- Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabına ilişkin başvurularımı hangi adrese yapmalıyım.
17- Kendi hatam nedeniyle sebep olduğum bir trafik kazası sonrasında tarafıma ait arabama gelen hasarı Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabından karşılama olanağım var mı?
18- Kasko poliçemin bana sunduğu teminatlar nelerdir?
19- Başkasının 8/8 suçlu olduğu bir kazada aracımda ortaya çıkan zararın giderilmesi için Kasko poliçemi devreye sokarsam hasarsızlık indirimim yanar mı?
20- %10 hasarsızlık indirimim olmasına rağmen Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortamı (Trafik Sigortası) vade bitim tarihinde yenilemeyi unuttuğum için Sigorta Şirketi bana bu indirimi uygulamadı. Sigorta Şirketinin bu uygulaması yasal mı?
21- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) için bir ihale yapılarak primlerde bir fiyat indirimi yapılabilir mi?
22- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) indirim oranları birbiri üzerinden mi yoksa toplanarak mı uygulanmaktadır.
23- Kasko Sigortam kapsamında bir hasarım oldu. Sigorta şirketi kaç gün içerisinde tarafıma hasar ödemesi yapmak zorundadır.
24- Zorunlu sigortalara ilişkin hasar ödemeleri hangi süre içerisinde yapılmalıdır?
25- Bütün alışverişlerimi kredi kartı ile 10 taksit üzerinden yapabiliyorum. Sigorta poliçem içinde 10 taksit yaptırabilir miyim?
26- Kaza nedeninin uykusuzluk ve yorgunluk olarak belirlenmesi durumunda Kasko Sigortası şirketi tazminat ödemesinden imtina edebilir mi?
27- Yapmış olduğum bir kaza sonrasında aracımın sadece aynası kırıldı. Kasko Poliçemden bu ayna hasarımı giderirsem hasarsızlık indirimim yanar mı?
28- Aracımı el senedi ile başkasına sattım. Alan kişi bir kazaya karışır ise ben sorumlu olur muyum?
29- Kırmızı ışıkta dururken arkadan bir araç bana vurdu. Alkollüydüm. Ancak, kaza tespit tutanağına göre bana çarpan kişi 8/8 suçlu. Kasko şirketi tazminatımı öder mi?
30- Katma Değer Vergisi (KDV) tazminat ödemesinin bir parçası mıdır?
31- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan “araç başına / kaza başına” teminat tutarları ne anlama gelmektedir.
32- Ücretli park yerindeki arabama birisinin çarptığını öğrendim. Çarpan araç tespit edilemedi. Hasarım nasıl giderilebilir?
33- Bir sigorta şirketinden “mesleki sorumluluk sigortası” satın aldım. Eve geldiğimde poliçemin üzerinde “üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası” yazdığını farkettim. Sigorta şirketinden yanlış bir teminat mı satın aldım?
34- Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmaz isem nasıl bir ceza ile karşılaşırım?
35- Zorunlu deprem Sigortası ile sunulan teminatlar nelerdir?
36- Trafik Sigortamın geçerli olup olmadığını nasıl kontrol edebilirim?
37- Poliçemde “Muafiyet” ve “Müşterek Sigorta” tabirleri kullanılmış. Bunların anlamı nedir? Bana getireceği avantaj ve dezavantajlar nelerdir?
38- Fabrika sahası içerisinde kullanılan ve ruhsatı olmayan forkliftler için zorunlu trafik sigortası yapılabilir mi?