Dernek Faaliyetlerimiz...
18.06.2009 tarihinde Ankara Hilton Otelde Derneğimiz Yönetim ve Denetim Kurulu aylık toplantısı yapılmıştır. Derneğimizin çalışmaları ile ilgili görüşmeler yapılmış ve yapıcı kararlar alınmıştır.